Đen đủi thực sự!!!!!

Hnay xảy ra việc rất khủng khiếp. Trên đường đi làm về, đến 1 ngã ba. Mình đi thẳng, 1 bà đón cháu đi học về đi từ bên kia đường phi sang thì đâm vào sườn xe mình. Mình thì ko sao, thằng bé thì lại ngã lộn khỏi xe. Ôi, lúc đấy mình sợ lắm luôn. Xuống xe chạy vội lại xem thế nào thì lại nghe đc câu nói của bà đấy: tôi ko biết đâu, cô phải đền tiền cho tôi. Nghe mà điên ruột.mình đi theo lên viện thì bà ta cứ nói là mình đâm vào. Mình chẳng biết phải xãi ra sao….